Projekt długookresowej strategii rozwoju ZGRP do 2020 r. zawierającej plany wykonawcze oraz system monitorowania i ewaluacji strategii powstał w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania