Miasto Płock jest gminą z uprawnieniami powiatu grodzkiego, położonym w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego. Miasto znajduje się w podregionie ciechanowsko-płockim. Powierzchnia Miasta wynosi 88,06 km².

Płock położony jest nad Wisłą, w odległości około 120 km od Warszawy i 112 km od Łodzi. Płock to najstarsze miasto Mazowsza i drugi co do wielkości ośrodek przemysłowo-kulturalny tego regionu. Prawobrzeżna część miasta znajduje się na skarpie wiślanej, około 47 m nad poziomem rzeki. Jest to niepowtarzalne położenie pośród miast polskich, wyróżniające Płock jako atrakcję turystyczną.

Miasto Płock otoczone jest ze wszystkich stron gminami należącymi do ziemskiego powiatu płockiego. Z miastem Płock graniczą bezpośrednio następujące gminy:

  • od północy Stara Biała i Radzanowo,
  • od południa Łąck i Gąbin,
  • od zachodu Nowy Duninów,
  • od wschodu Gąbin i Słupno.

Prezydent — Andrzej Nowakowski
Urząd Miasta, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Tel. 24 367 15 55
www.plock.eu