Gmina Radzanowo położona w województwie mazowieckim, w środkowej części powiatu płockiego. Przylega od zachodu do miasta Płocka. Powierzchnia gminy wynosi 104 km². Zamieszkuje ją 7 046 mieszkańców. 90% powierzchni zajmują użytki rolne. Gmina położona jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Bezpośrednio gmina graniczy z:

  • od północnego-wschodu z gminą Staroźreby,
  • od wschodu z gminą Bulkowo,
  • od południa z gminą Bodzanów i Słupno,
  • od zachodu z miastem Płockiem,
  • od północnego-zachodu z gminą Bielsk.

Wójt — Piotr Jakubowski

Urząd Gminy, ul. Płocka 12, 09-451 Radzanowo

Tel. 24 261 34 97, faks 24 261 34 97 wew. 30

www.radzanowo.pl