Certyfikat Systemu Zarządzania

PN-EN ISO 9001:2015-10

Zakres certyfikacji:
Zarządzanie zadaniami zleconymi przez gminy członkowskie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych

Pliki do pobrania