09:30 – 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Przywitanie gości, prezentacja Związku Gmin Regionu Płockiego.
10:25 – 10:45 Szkolenia wzmocnieniem potencjału administracji samorządowej. Ewa Grudzień – Instytut Skutecznego Działania
10:50 – 11:15 Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników urzędów gmin. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
11:35 – 12:35 Nowe-stare perspektywy samorządu lokalnego. Dorota KowalkowskaCentrum Edukacji
12:35– 14:00 Etapy wdrożenia projektu oraz ocena jego rezultatów Violetta Rutkowska, Tomasz Wysocki –Firma 2000
14:00 – 14:10 Podsumowanie
14:15 Obiad

Pliki do pobrania