Gmina wiejska o powierzchni 93,74 km². Użytki rolne stanowią 45% a użytki leśne 40% powierzchni gminy. Gmina Łąck stanowi 5,21% powierzchni powiatu płockiego. W 16 sołectwach zamieszkuje łącznie 5.001 osób, z czego 51,2% to kobiety, a 48,8% - mężczyźni. Gęstość zaludnienia - ok. 53 osoby/km²

Wójt Zbigniew Białecki
Urząd gminy
09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2
tel. 24 384 14 00
faks 24 384 14 15
www.gminalack.pl