W dniach 4-5 października br., w Płocku, odbyło się seminarium służące wymianie dobrych praktyk w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku oraz Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym dniu seminarium, Dorota Zgorzelska omówiła strukturę organizacji pozarządowych w Polsce, charakteryzując podstawowe dane o liczbie i zasięgu terytorialnym organizacji pozarządowych, dziedziny i skalę działań, formy organizacyjne oraz źródła finansowania.

Następnie Katarzyna Szczawińska–Kamelska przedstawiła zadania realizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, podzieliła się doświadczeniami ze współpracy RCIE z administracją, samorządem, placówkami dydaktycznymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami informacyjnymi, a także realizacją projektów, m.in „Z Ludwikiem Brajlem do Zjednoczonej Europy” oraz „Polska Prezydencja pod palcami”.

Dorota Koper przedstawiła ofertę Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku, a na zakończenie pierwszego dnia seminarium, Cezary Dusio omówił prawno–organizacyjne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W drugim dniu Dorota Kowalkowska omówiła problemy i zagrożenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zwróciła uwagę uczestników, m.in na problemy finansowe tych organizacji, kadrowe, prawne i społeczne. Ewa Pietrzak natomiast, zapoznała uczestników z działalnością Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, po czym Beata Puda omówiła założenia projektu „Mazowsze płockie społecznie odpowiedzialne”.

Sporządziła: Renata Matusiak