HerbGmina Bulkowo położona jest w środkowej części Polski, w województwie mazowieckim, we wschodniej części powiatu płockiego. Powierzchnia gminy wynosi 117 km². Gmina zamieszkiwana jest przez 5 888 mieszkańców i podzielona na 31 sołectw. Powołano ją do życia 1 stycznia 1975 r. w wyniku ówczesnej reformy administracyjnej kraju.

Otoczona jest następującymi gminami:

  • od północy gminą Staroźreby,
  • od północnego-wschodu gminą Dzierzążnia,
  • od południowego-wschodu gminą Naruszewo,
  • od południa gminą Mała Wieś i Bodzanów,
  • od zachodu gminą Radzanowo

Wójt — Gabriel Graczyk
Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. 24 265 20 13, fax 24 265 23 50
www.bulkowo.pl