Forum Przetargów Publicznych

11 października 2010 r. w trakcie otwarcia V FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom tegorocznej edycji Kryształów Przetargów Publicznych. Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał nagrodę w kategorii III – Zadania związane z ochroną środowiska, za zadanie: "Kompleksowa usługa związana z usuwaniem azbestu na terenie gmin regionu Płockiego".

Kryształowa Statuetka
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii

W dniu 22.06.2010r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom Konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.

Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał wyróżnienie w kategorii gospodarka odpadami za "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego". "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego", w ramach którego zrealizowano kompleksowe unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na terenie 13 gmin - członków Związku tj. demontaż, załadunek, transport oraz zdeponowanie na składowisku. Realizacja zadania umożliwiła utylizację 89.154,01 m2 odpadów zawierających azbest.

ekolaury