Gmina Staroźreby położona jest w środkowej części Polski, w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu płockiego, w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo-krajobrazowy. Jest gminą typowo rolniczą z przeważającą uprawą zbóż i ziemniaków. Powierzchnia gminy wynosi 138 km², zamieszkiwana jest przez 7 692 mieszkańców. Gmina otoczona jest 4 gminami należącymi do powiatu płockiego i trzema gminami należącymi do powiatu płońskiego. Gmina bezpośrednio graniczy z:

  • od północy z gminą Raciąż,
  • od wschodu z gminą Baboszewo i Dzierążnia,
  • od południa z gminą Bulkowo,
  • od południowego-zachodu z gminą Radzanowo,
  • od zachodu z gminą Bielsk,
  • od północnego-zachodu z gminą Drobin.

Wójt Kamil Groszewski
Urząd Gminy, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Tel. 24 261 70 02, faks 24 261 70 02
www.starozreby.pl