Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku z chwilą zarejestrowania w Rejestrze związków międzygminnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875,2232 z póź. zm.). Zadania, prawa i obowiązki określa statut, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego Nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 roku pod poz. 57, a jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013 r., pod poz. 2865 oraz z dnia 17 października 2018 r. pod. poz. 9876.

Organy Związku:

1) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego:

  • Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Andrzej Paweł Dwojnych – powołany uchwałą Nr 14/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.
  • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Edmund Zieliński - powołany uchwałą Nr 15/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.

2) Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego:

  • Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Andrzej Nowakowski - powołany uchwałą Nr 17/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Krzysztof Jadczak  - powołany uchwałą Nr 18/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.
  • Członek Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pani Agnieszka Ruclak- powołana uchwałą Nr 2/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  13 marca 2019 r.
  • Członek Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Sławomir Wawrzyński - powołany uchwałą Nr 21/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia  26 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą nr 20/IV/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego liczy czterech członków, w tym jeden Wiceprzewodniczący.  Skład Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego ustalono uchwałą nr 21/IV/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.