Koordynator projektu

Małgorzata Maryniak
tel. 24 366 03 06
e-mail
e-mail

Specjalista ds. szkoleń

Renata Matusiak
tel. 24 366 03 05
e-mail

Specjalista ds. rozliczeń

Katarzyna Zaborowska
e-mail

Ewaluator

Ewa Pietrzak

Koordynator ds. badań i wdrażania usprawnień

Andrzej Latuszek