Gmina wiejska o powierzchni 136,81 km2. Użytki rolne stanowią 74%, użytki leśne 17% powierzchni gminy. Gmina Bodzanów stanowi 7,61% powierzchni powiatu płockiego. W 39 sołectwach zamieszkuje łącznie 8.484 osób, z czego 50,3% to kobiety, a 49,7% - mężczyźni. Gęstość zaludnienia - ok. 62 osoby/km2

Wójt Jerzy Staniszewski

Urząd Gminy

09-470 Bodzanów, Bankowa 7

tel. 24 260 70 06

faks 24 260 7065

www.bodzanow.pl