Plany na przyszłość

  • Rozwój Programu gospodarki odpadami na terenie Związku, z zakresie odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych.
  • Wdrożenie akcji informacyjno-edukacyjnej "Dni Recyklingu Szkła" dla miasta Płocka i pozostałych gmin (od jesieni 2004 roku), polegającej na zbiórce opakowań szklanych. Akcja skierowana jest do całych społeczności lokalnych Związku.
  • Kontynuacja programu selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych.
  • Rozwój konkursu "Segreguj odpady" - na terenie miasta Płocka oraz pozostałych gmin - członków Związku.
  • Wdrożenie programu "Gminna sieć edukacyjnych oczyszczalni hydroponicznych drogą do zrównoważenia gospodarki wodnej"
  • Realizacja zadań w ramach Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. "Partnerstwo Zielona Szansa" na rzecz zielonych miejsc pracy.
  • Kontynuacja we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej programu promocji alternatywnych źródeł energii "Sięgnij po Słońce", polegającym na wykorzystaniu wodnych kolektorów słonecznych wykonanych metodą "zrób to sam".