ZGRP POKL EU

Numer projektu

POKL.05.02.01-00-006/10

Tytuł projektu

Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP.

Beneficjent

Związek Gmin Regionu Płockiego

Priorytet

5. Dobre rządzenie

Działanie

5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Całkowity koszt realizacji

1 867 118,49 PLN

Dofinansowanie

1 670 974,49 PLN

Wkład własny (wkład własny stanowią koszty oddelegowania na czas trwania szkolenia pracowników samorządów biorących udział w projekcie)

196 144,00 PLN

Okres realizacji projektu

Od 01.08.2011 Do 31.12.2012

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie projektem "Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP".