13 lipca 2013r. w gminie Nowy Duninów, odbędą się Regaty Żeglarskie, które organizowane są od osiemnastu lat. Regaty znane są doskonale na całym Mazowszu i w sąsiednich regionach. Przyjeżdżają tego dnia do Nowego Duninowa ludzie z całej Polski.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
REGATY SAMORZĄDOWE 2013
XI Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego,
XIII Regaty o Puchar Starosty Płockiego,
XVIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów
1. ORGANIZATORZY: Klub żeglarski PTTK „MORKA” w Płocku oraz Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
2. TERMIN I MIEJSCE: Regaty zostaną rozegrane w dniu 13 lipca 2013r. (sobota) na
rzece Wisła pomiędzy 648 a 653 km. Komisja Regatowa i Komitet Organizacyjny
imprezy urzędował będzie na terenie ośrodka wypoczynkowego Art.Dom.
Otwarcie regat o godz. 11:00 zakończenie ostatniego biegu o godz. 15:30.
3. UCZESTNICTWO: Biuro Regat na terenie ośrodka Art.-Dom przyjmuje zgłoszenia
w dniu regat od godz. 8.00 do 10:30. Wpisowe 30 zł od jachtu.
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT: Regaty rozegrane będą zgodnie z przepisami
ISAF 2009-2013. Klasyfikacją jachtów wg formuły pomiarowej PZŻ 2013 dla jachtów
kabinowych, Instrukcją Żeglugi, zasadami Grand Prix POZŻ. (GP POZŻ). Przewiduje się
rozegranie regat w klasach T, T1, T2, T3, Omega S. Planuje się rozegranie 3 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za rozegrane przy zakończeniu przynajmniej jednego biegu.
5. NAGRODY: Puchar Wójta Gminy otrzyma klub który zdobędzie największą ilość
punktów wg GP POZŻ 2013. Puchar Starosty otrzyma zawodnik który uzyska
największa ilość punktów w regatach. Puchar Marszałka otrzyma klub najliczniej
reprezentowany w regatach. Ponadto trzy pierwsze miejsca w poszczególnych
klasach premiowane będą nagrodami rzeczowymi, medalami i dyplomami.
O podziale nagród decyduje organizator.
6. UWAGI: Organizatorzy i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo zmian
w programie regat oraz Instrukcji Żeglugi.
Sędzią Głównym regat będzie Stanisław SIEDLECKI
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i przepisów żeglugowych wynikłych z: Ustawy o Żegludze
Śródlądowej z 21.12.2001r, Rozporządzenia RM z 6.05.1997r, Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 28.04.2003r, lokalnych przepisów Dyrektora Urzędu Żeglugi
Śródlądowej. Załogi biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i winne być
ubezpieczone w zakresie OC, AC i NW.
Cumowanie jachtów podczas regat w porcie jest bezpłatne.