Gmina Drobin położona jest w środkowej części Polski, w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu płockiego. Powierzchnia gminy wynosi 143 km². Obszar gminy zajmuje 45 miejscowości, należących do 48 sołectw. Ośrodkiem administracyjnym jest miasto Drobin. Liczba mieszkańców - 8 985.

Leży na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych: drogi nr 10 łączącej Warszawę z Toruniem, Bydgoszczą i całym Pomorzem Zachodnim i drogi nr 60 przecinającej północno-wschodnią Polskę i stanowiącej ważny szlak tranzytowy do Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii). Drobin znajduje się w odległości 32 km od Płocka, 57 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy, 110 km od Torunia. Z gminą Drobin graniczą bezpośrednio następujące gminy:

  • od północnego-zachodu gmina Raciąż - powiat płoński,
  • od południowego-wschodu gmina Staroźreby - powiat płocki,
  • od południowego-zachodu gmina Bielsk - powiat płocki,
  • od północnego-zachodu gmina Zawidz Kościelny - powiat sierpecki.

Burmistrz -  Krzysztof Wielec

Urząd Miasta i Gminy, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Tel. 24 260 14 41, fax 24 260 10 62

www.drobin.pl