Gmina Słupno leży w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie płockim. Na dzień 21 grudnia 2010 r. gminę zamieszkiwało łącznie 6369 osób. Gmina zajmuje 74,7 km2  powierzchni  – czyli 7470 ha. Największymi miejscowościami gminy są : siedziba gminy - Słupno liczące 1525 mieszkańców oraz Nowe Gulczewo z 971 mieszkańcami.   Gmina Słupno graniczy od zachodu z miastem Płockiem, od północy z gminą Radzanowo, od wschodu z gminą Bodzanów. Południowa granica jednostki biegnie wzdłuż rzeki Wisły.

Wójt – Marcin Zawadka.

Urząd Gminy, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno

Tel. 24 267 95 60, faks 24 261 95 38

www.slupno.eu