Statut Związku Gmin Regionu Płockiego

Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 14 kwietnia 1994 roku, pod pozycją 114.

Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego  nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 roku, jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013 roku, pod poz. 2865; z dnia 17 października 2018 roku, pod poz. 9876, z dnia 13 grudnia 2019 roku, pod poz. 15165 oraz oraz z dnia 22 czerwca 2022 roku, pod poz. 6754.

 

Statuts Związku Gmin Regionu Płockiego