Uchwała nr 2/II/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego otwórz