Gmina Stara Biała położona jest w województwie mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Płocka i PKN "Orlen" S.A. Leży nad północnym brzegiem Wisły. Powierzchnia gminy wynosi 111 km². Liczba miekszańców - 10108 osoby. W skład gminy wchodzą 24 sołectwa i 28 miejscowości. W południowo-zachodniej części gminy znajduje się część Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną i Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Bezpośrednio gmina graniczy z:

  • od strony północnej z gminą Gozdowo - powiat sierpecki,
  • od strony południowo-wschodniej z miastem Płockiem,
  • od strony wschodniej z gminą Bielsk,
  • od strony zachodniej z gminą Brudzeń Duży.

Wójt — Sławomir Wawrzyński
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
tel. 24 366 87 10, faks 24 365 61 65
www.starabiala.pl