Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2013r. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego będzie nieczynne. Deklaracje będą przyjmowane w poniedziałek, 6 maja 2013r. w godzinach pracy Biura między 800 a 1600.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć również pocztą, na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.