Przedmiotem tego działania jest uświadomienie administracji, jako bezpośrednio odpowiedzialnej i organizacjom pozarządowym jako ciałom mogącym skutecznie wspierać lokalne działania administracji, wagi występujących problemów społecznych, takich jak: dyskryminacja kobiet, przemoc w rodzinie, wpływ patologii na zdrowie mieszkańców, rola higieny w tym zakresie. To działanie umożliwi dotarcie z nowym podejściem do na ogół bardziej konserwatywnych środowisk na wsi. Propagowane będą pozytywne doświadczenia zagraniczne i krajowe, w tym i z regionu.