Skład osobowy Komisji Rewizyjnej wybrany Uchwałą  Nr 22/VI/2018 Zgromadzenia Związku  z dnia 26 listopada 2018 roku:

  • Gabriel Graczyk — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Krzysztof Woźniak — Członek Komisji Rewizyjnej
  • Barbara Stępniak  — Członek Komisji Rewizyjnej