Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

  1. Gabriel Graczyk — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

    wybrany Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr. 22/VI/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

  2. Krzysztof Woźniak — Członek Komisji Rewizyjnej

    wybrany Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr. 22/VI/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

  3. Barbara Stępniak  — Członek Komisji Rewizyjnej

    wybrana Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr. 22/VI/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku