Komisja Rewizyjna


Krzysztof Woźniak - Wójt Gminy Pacyna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Uchwała Nr 22/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 26 listopada 2018 roku.


Kamil Groszewski - Wójt Gminy Staroźreby - Członek Komisji Rewizyjnej - Uchwała Nr 33/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 4 października 2019 roku.


Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów - Członek Komisji Rewizyjnej - Uchwała Nr 17/IV/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z 26 sierpnia 2020 roku.