W dniu 25.06.2019 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z  Prof.  dr hab. inż. Zbigniew Heidrichem z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dotyczące systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w miastach i gminach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 gmin tj. Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Radzanowo oraz przedstawiciele Wodociągów Płockich Sp. z o.o.  Ze strony Politechniki Warszawskiej w spotkaniu uczestniczyli: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, mgr inż. Kajetan Paweł Specjalski Wodociąg Marecki Sp. z o.o., dr inż. Grzegorz Stańko Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz mgr inż. Karolina Wójcicka Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Podczas spotkania przedstawione zostały istotne zagadnienia dotyczące systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach oraz prezentacje zagadnień wymagających rozwiązania w tej tematyce m.in. sposoby regeneracji i czyszczenia sieci wodociągowej, ujęcie wód podziemnych, technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, koszty utrzymania i eksploatacji, a koszty budowy lub modernizacji obiektów oczyszczalni, stawki wody i ścieków.

Pan mgr inż. Kajetan Paweł Specjalski Dyrektor Zarządu Wodociągu Mareckiego opowiedział po krótce o historii rozbudowy sieci wodociągowej w mieście Marki pod Warszawą,  o projekcie w ramach którego budowano sieć wodociągową.

Podczas spotkania została przedstawiona przez Prof. dr hab. inż. Heidricha oraz przez mgr inż. Panią Karolinę Wójcicką prezentacja pt. „Ocena możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym i jego skutki”.

Zapraszamy to zapoznania się z prezentacją: Ocena możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym i jego skutki.

Pan Profesor zaproponował również swoją pomoc przy tworzeniu opracowania dotyczącego gospodarki wodnej i ściekowej w poszczególnych gminach Związku Gmin Regionu Płockiego.

Zapraszamy Gminy, które są zainteresowane tematem budowy i rozbudowy gospodarki wodnej i ściekowej na swoim terenie, do dalszej współpracy.