W dniach 15-16 grudnia 2011 r, w Centrum Edukacji Orlen w Płocku, odbyło się seminarium, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w regionie płockim, w obszarze ochrony środowiska, w ramach projektu „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami seminarium był Związek Gmin Regionu Płockiego oraz Centrum Edukacji Orlen.

W pierwszym dniu seminarium Pani Elżbieta Zbyszewska przedstawiła zagadnienia związane z uzyskiwaniem energii z biomasy na przykładzie doświadczeń gminy Łąck. Następnie Pan Tadeusz Harabasz z Urzędu Miasta Płocka zapoznał uczestników z tematyką usuwania wyrobów zawierających azbest. Pani Anna Grączeska z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie omówiła gospodarkę wodnościekową w gminie Drobin. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel firmy Ekopan – Pan Piotr Szumski, który zaprezentował oczyszczalnie ścieków przyjazne środowisku, na przykładzie gminy Gostynin. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium, Pani Małgorzata Cichocka z Urzędu Gminy w Łącku, w swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom problem przywracania wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego na przykładzie gminy Łąck.

W drugim dniu seminarium, swoimi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w obszarze gospodarki odpadami podzielił się z uczestnikami Pan Kazimierz Łątkowski z Centrum Konsultingu Business Expert.

Seminarium dotyczące wymiany dobrych praktyk w ochronie środowiska było pierwszym z całego cyklu seminariów zaplanowanych w ramach projektu „Modernizacja zarządzania zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”. Było ono doskonałą okazją do zapoznania się z informacjami nt. inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w gminach a przede wszystkim korzyści jakie przynoszą one dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnych w Regionie Płockim. Problemy podnoszone podczas dyskusji oraz wymiana doświadczeń z całą pewnością przyczyni się do wzmocnienia potencjału administracji samorządowej.