26-27 kwietnia 2012r. Związek Gmin Regionu Płockiego, wspólnie z Centrum Edukacji Grupą Orlen, zorganizował seminarium poświęcone dobrym praktykom w pomocy społecznej w gminach w ramach projektu „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszego dnia seminarium Aniela Kopaczewska przedstawiła nowe kierunki GOPS w Bulkowie. Dobre pratyki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie zarekomendowała Dyrektor Ośrodka Joanna Augustowska. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie zaprezentował Kierownik Ośrodka Roman Szymański.

Drugiego dnia seminarium Mirosław Chyba scharakteryzował pilotażowy program rewitalizacji społecznej obszaru Starego Miasta w Płocku pod tytułem „Razem dla rewitalizacji”. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku opisała Jolanta Maranowska. Przedstawicielka Miasta i Gminy Gąbin Halina Rogalska przedstawiła doświadczenia i dobre praktyki w funkcjonowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uczestnicy seminarium, przedstawiciele Gmin-Członków Związku Gmin Regionu Płockiego mieli okazję dyskutować na temat jakości i doświadczeń pomocy społecznej w Regionie Płockim.

Cykl seminariów realizowanych w ramach projektu „Modernizacja zarządzania zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP” ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także porównywanie jakości wybranych usług publicznych urzędów gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego, co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia potencjału administracji samorządowej.