W dniu 5 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie pierwszego w województwie mazowieckim i w kraju, grupowego projektu drogowego pod nazwą „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Projekt o wartości 34 477 967 zł, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 24 459 249 zł pozwoli członkom Związku Gmin Regionu Płockiego, gminom: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Radzanowo, Stara Biała oraz Wyszogród na przebudowę i modernizację 23 odcinków dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 63 km.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w osobach: Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka, Mariusz Bieniek – Burmistrz Wyszogrodu, Józef Stradomski – Wójt Gminy Staroźreby w obecności ponad 100 przedstawicieli gmin wyrazili przekonanie, że projekt drogowy nie jest ostatnią wspólną inicjatywą gmin- członków Związku.

Podkreślono wagę współpracy gmin w ramach Związku w realizacji nowego systemu gospodarki odpadami jako efektu wdrożenia postanowień znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przygotowań do nowego okresu programowania unijnego 2014 – 2020.