Jednym z celów Projektu "Region Płocki - Regionem Europejskim"- wspartego przez Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, zarówno w Związku Gmin Regionu Płockiego jak i w gminach do niego należących.

Certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 nadano Związkowi Gmin Regionu Płockiego oraz urzędom gmin w Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu Dużym, Bulkowie, Drobinie, Gąbinie, Łącku, Małej Wsi, Nowym Duninowie, Radzanowie, Słupnie, Stara Biała, Staroźrebach i Wyszogród.

W dniach 5-8 września 2011 przeprowadzony został pomyślnie, przez firmę DEKRA Certification, kolejny audit nadzoru, który podtrzymał udzielone certyfikaty. Auditowi nadzoru poddano organizację i koordynację działań o charakterze ponadgminnym oraz realizowaną przez Urzędy Gmin obsługę administracyjną ludności i podmiotów gospodarczych. Zbadano wdrożenie i skuteczność systemu zarządzania, tj. system zarządzania jakością, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, nadzór nad działalnością, w tym działania kontrolne mające na celu stałe polepszanie i korygowanie działań certyfikowanych urzędów.

Szczególną uwagę zwrócono na mocne strony działalności Związku, jak planowanie dalszego rozwoju systemu zarządzania, wysoką świadomość jakościową Kierownictwa Związku oraz Wójtów i Burmistrzów Gmin, znajomość wymagań i oczekiwań lokalnych społeczności oraz postępowania ze skargami klientów.