Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 27.05.2024 r.
Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

w sprawie dnia wolnego do pracy w zamian za święto przyapdkające w sobotę - Zarządzenie Dyrektora Zwiazku Gmin Regionu Płockiego