30-lecie Związku Gmin Regionu Płockiego
„Nowa energia dla Gmin Zachodniego Mazowsza”

Obchody 30-lecia  współpracy samorządów w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego odbyły się 22 marca 2024 roku. Związek skupia 14 gmin z terenu dwóch powiatów wiejskich: gostynińskiego i płockiego oraz Gminę Miasto Płock o statusie powiatu grodzkiego.

 30 lat współpracy samorządów zaowocowało m.in.: zrekultywowanymi składowiskami gminnymi; modernizacją 60 km dróg gminnych; termomodernizacją budynków użyteczności publicznej; budową Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; modernizacją PSZOK-ów poprzez doposażenie w sprzęt i urządzenia; działaniami edukacyjnymi w szkołach w zakresie promocji właściwej postawy konsumenckiej; szkoleniami branżowymi oraz studiami podyplomowymi dla pracowników gmin; tworzeniem dokumentów planistycznych; zadaniami związanymi z opieką nad zwierzętami, zbieraniem i utylizacją azbestu, folii rolniczej i sznurka; wyposażeniem gmin w autobusy o napędzie niskoemisyjnym oraz zadania z zakresu elektromobilności, w tym wyposażenie członków Związku w pojazdy o napędzie zeroemisyjnym.

Obszarem, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem naszych członków są społeczności energetyczne i tej tematyce poświęcono konferencję pod tytułem „Nowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza, która była ważną częścią obchodów 30 – lecia Związku.

W spotkaniu jubileuszowym i konferencji uczestniczyły przede wszystkim gminy członkowskie Związku reprezentowane przez włodarzy, którym towarzyszyli pracownicy - na co dzień współpracujący ze Związkiem
w realizacji wspólnych zadań. Obchody zaszczycili: parlamentarzyści z Senatorem Waldemarem Pawlakiem na czele oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorowany przez Zgromadzenie Związku szczególnymi podziękowaniami za współpracę i zaangażowanie w rozwój miast i gmin zrzeszonych w Związku jednocześnie sponsor konferencji. Podziękowania za wspieranie działań i wkład w rozwój Związku odebrała Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - Joanna Olejnik.

Życzenia rozwijania współpracy samorządowej, Związek otrzymał od Marcina Kierwińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz samorządów gmin ościennych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców: Orlen S.A., Energa.

Obchodom przewodniczyli: Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego - Prezydent Gminy Miasta Płock Andrzej Nowakowski - oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. Panowie krótko przypomnieli i podsumowali 30 letnie działania Związku, wśród których znalazło się:

 • prowadzenie działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska, takich jak rekultywacja składowisk, odnawialne źródła energii, termomodernizacja, budowa oczyszczalni, kanalizacji oraz gospodarka odpadami;
 • przygotowanie i prowadzenie programów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, opieką nad zwierzętami oraz transportem lokalnym; 
 • podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa poprzez edukację i kształcenie w formach pozaszkolnych, inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz promowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki.

Przez trzy dekady, Związek zrealizował 86 projektów o łącznej wartości ponad 104 mln zł, na co pozyskał dofinansowanie w wysokości 74 mln zł. Osiągnięcie to, świadczy o 

skuteczności działań podejmowanych przez Związek na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Podziękowania i wyrazy uznania zostały również przekazane przedstawicielom samorządów lokalnych za ich długoletnie zaangażowanie oraz merytoryczne wsparcie.

Przedstawiciele Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego

Oto osoby, które zostały szczególnie uhonorowane:

 • Przewodniczący: Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży
 • Wiceprzewodniczący: Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin
 • Członkowie:
  • Józef Jerzy Rozkosz - Wójt Gminy Bielsk
  • Gabriel Graczyk - Wójt Gminy Bulkowo
  • Krzysztof Wielec - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
  • Zbigniew Białecki - Wójt Gminy Łąck
  • Zygmunt Grzegorz Wojnarowski - Wójt Gminy Mała Wieś
  • Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów
  • Krzysztof Woźniak - Wójt Gminy Pacyna
  • Piotr Jakubowski - Wójt Gminy Radzanowo
  • Marcin Zawadka - Wójt Gminy Słupno
  • Kamil Groszewski - Wójt Gminy Staroźreby
  • Artur Zieliński - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
  • Beata Łapiak – Główna Księgowa Budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego
  • Krzysztof Lewandowski – Radca Prawny Związku Gmin Regionu Płockiego

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego:

 • Przewodniczący: Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka
 • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
  • Członkowie Zarządu:
  • Agnieszka Ruclak - Wicewójt Gminy Słupno
  • Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała

Andrzej Nowakowski, Przewodniczący Związku, oraz Krzysztof Jadczak, Wiceprzewodniczący, podziękowali również za dobrą współpracę z samorządem Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adamowi Struzikowi.

Podczas uroczystości członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) otrzymali jubileuszowe pamiątki, a Marszałek Adam Struzik wręczył dyplomy uznania 18 osobom zaangażowanym w pracę Związku . Oto lista osób uhonorowanych:

 1. Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Zarządu ZGRP
 2. Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Wiceprzewodniczący Zarządu ZGRP
 3. Agnieszka Ruclak - Wicewójt Gminy Słupno, Członek Zarządu ZGRP
 4. Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała, Członek Zarządu ZGRP
 5. Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, Przewodniczący Zgromadzenia ZGRP
 6. Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia ZGRP
 7. Józef Jerzy Rozkosz - Wójt Gminy Bielsk, Członek Zgromadzenia ZGRP
 8. Gabriel Graczyk - Wójt Gminy Bulkowo, Członek Zgromadzenia ZGRP
 9. Krzysztof Wielec - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Członek Zgromadzenia ZGRP
 10. Zbigniew Białecki - Wójt Gminy Łąck, Członek Zgromadzenia ZGRP
 11. Zygmunt Grzegorz Wojnarowski - Wójt Gminy Mała Wieś, Członek Zgromadzenia ZGRP
 12. Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów, Członek Zgromadzenia ZGRP
 13. Krzysztof Woźniak - Wójt Gminy Pacyna, Członek Zgromadzenia ZGRP
 14. Piotr Jakubowski - Wójt Gminy Radzanowo, Członek Zgromadzenia ZGRP
 15. Marcin Zawadka - Wójt Gminy Słupno, Członek Zgromadzenia ZGRP
 16. Kamil Groszewski - Wójt Gminy Staroźreby, Członek Zgromadzenia ZGRP
 17. Artur Zieliński - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
 18. Katarzyna Rogucka -Maciejowska - Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

W ramach obchodów odbyła się również konferencja pt. „Nowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza”, podczas której wygłoszono cztery wykłady:

 1. „Partnerstwo i współpraca – kluczem do rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” - prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, przewodniczący Zarządu ZGRP.
 2. Omówienie możliwości finansowania i wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej i społeczności energetycznych w Polsce przez eksperta Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Marcina Rudnika.
 3. Wprowadzenie do nowych zasad funkcjonowania klastrów energii przez dyrektora zarządzającego Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Tomasza Drzała.
 4. Przedstawienie strategii rozwoju dla klastrów energii w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego przez eksperta Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Arkadiusza Mikołajczaka.

Zainaugurowano również nowe przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A wsparcie przedinwestycyjne pn: "Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie ZGRP".  To istotny krok, który pozwoli na opracowanie strategii rozwoju energetyki rozproszonej na obszarze gmin należących do Związku.

Z ogromną radością i satysfakcją dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w uroczystości związanej z 30-leciem Związku Gmin Regionu Płockiego. Obecność tak wielu osób uczyniła to wydarzenie wyjątkowym.

Ponadto, pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za wsparcie finansowe konferencji tj: Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego - Adamowi Struzikowi za wsparcie oprawy multimedialnej konferencji i wyżywienia uczestników; Zarządowi i ekspertom Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE za przygotowanie merytoryczne konferencji i wygłoszenie referatów oraz Zarządowi Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego za użyczenie sali konferencyjnej i urządzeń multimedialnych.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem w przyszłych wydarzeniach.