Informacja prasowa
18.07.2022 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

W dniu 18 lipca 2022 ro w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. : Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”

Przedmiotem realizacji  inwestycji jest zakup 8 / ośmiu / sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL spełniających minimum normę EURO VI” w ramach zadania pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych.

Związek Gmin Regionu Płockiego zakupione autobusy przekaże Gminom uczestniczącym w projekcie. Autobusy będą służyły do obsługi mieszkańców Gmin – Członków Gmin Regionu Płockiego mieszczącej się w zakresie usług komunalnych, wynikających z zadań  statutowych gmin, umożliwiających mieszkańcom uczestnictwo w sprawach publicznych, w tym związanych z rozwojem kultury, rekreacji i sportu oraz przewozem osób niepełnosprawnych i dowozem dzieci do szkół itp.

Miasto i Gmina Gąbin w ramach projektu otrzyma  jedną /1/ sztukę autobusu    typu  MAXI oraz dwie /2/ sztuki autobusu typu  MIDI,
Gmina Stara Biała w ramach projektu otrzyma dwie /2/ sztuki autobusu typu MIDI oraz jedną /1/ sztukę autobusu MINI,
Gmina Nowy Duninów w ramach projektu otrzyma jedną /1/ sztukę autobusu    typu MIDI,
Gmina Radzanowo w ramach projektu otrzyma jedną /1/ sztukę autobusu typu  MINI.

Zakupiony tabor będzie nowy, niskoemisyjny wyposażony w silnik DISEL spełniający minimum normę EURO VI co przełoży się na zmniejszenie emisji  CO2 do atmosfery, a tym samym na lepszą jakość powietrza w regionie.

Inwestycja będzie współfinasowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych  oraz ze środków Gmin uczestniczących
w realizacji projektu.  

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 11.07.2022 r. przetargu Wykonawcą zadania została firma -BUS TRANS TECHNIK Sp. z o.o. z Warszawy

Kwota dofinasowania: 4 510 670,70 zł
Całkowita wartość projektu: 5 306 671,41 zł