Komunikat!
Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 13.05.2022 r.
Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego
W sprawie skrócenia czasu pracy.

Zarządzanie nr 4_2022 z dnia 13.05.2022 r..pdf