Zarzązenie nr 3/2022
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego
w sprawie dnia wolnego od pracy.
zarzadzenie