Związek Gmin Regionu Płockiego
w pierwszej pilotażowej edycji wniosków
o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinasowanie w wysokości 5 000 000,00 zł

Przygotowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego wniosek pn. „ Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” uzyskał wsparcie w wysokości 85%.   

Przewidywana wartość  projektu  (w PLN) 5 882 352,94
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 882 352,94 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji projektu 15,00 %

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego  Uroczyste wręczenie symbolicznego czeku odbyło się w zrewitalizowanej kamienicy (Stary Rynek 6) - siedzibie TMZG w Gąbinie oraz Muzeum Ziemii Gąbińskiej.

W dniu 15.11.2021r. Minister Aktywów Państwowych Maciej Małecki przekazał promesę reprezentantom Związku Gmin Regionu Płockiego (Wiceprzewodniczącemu ZGRP Krzysztofowi  Jadczakowi,  Członkowi Zarządu Sławomirowi Wawrzyńskiemu oraz Dyrektorowi Biura Katarzynie Roguckiej - Maciejowskiej) na zadanie Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego. Kwota przyznanego dofinansowania to 5.000.000,00 zł.

Podczas wizyty Sekretarz Stanu Maciej Małecki wręczył także   Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gąbin Krzysztofowi Jadczakowi  promese w wysokości 4 481 641,00 zł na inwestycję wodno- kanalizacyjne oraz Wójtowi Gminy Stara Biała Sławomirowi  Wawrzyńskiemu promese w wysokości 5 000 000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej ulicy łącznej nr 291314 w miejscowościach : Maszewo, Brwilno  i Maszewo Duże oraz Budowa Drogi Gminnej w Maszewie.

fot. A. Świerzyński