Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci 
Mariusza Bieńka - Starosty Płockiego.
Wieloletniego Członka Zgromadzenia
i Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
Cześć Jego Pamięci !

Rodzinie, Bliskim, współpracownikom Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zgromadzenie, Zarząd, Pracownicy
Biura  Związku Gmin Regionu Płockiego
Płock, 25 sierpnia 2021 rok