„Kompleksowa usługa w zakresie unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Miasta Płocka”.

Związek Gmin Regionu Płockiego na mocy Porozumienia zawartego z Gminą Miastem Płock w 2021 roku realizuje program pn. „Kompleksowa usługa w zakresie unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Miasta Płocka”.

Wykonawca zadania

PHUP „EURO-GAZ” Sp. J., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

Termin realizacji umowy

14.05.2021r – 10.11.2021r.

Zakres umowy

  1. Demontaż, odbiór, załadunek, transport, unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych z wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Miasta Płocka. Przez demontaż należy rozumieć usunięcie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych ze wskazanych przez Zamawiającego obiektów budowlanych.
  2. Odbiór, załadunek, transport, unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt azbestowo - cementowych z wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Miasta Płocka. Przez odbiór należy rozumieć usunięcie odpowiednio zabezpieczonych wyrobów i odpadów azbestowo-cementowych z posesji wskazanych przez Zamawiającego i przetransportowanie do instalacji unieszkodliwiającej te wyroby.