Zarzązenie nr 7/2020

Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

z dnia 04 grudnia 2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

zarządzenie nr 7/2020