Zarzązenie nr 5/2020

Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 

zarządzenie nr 5