„TROPICIELE ODPADÓW 2019”

Wszystko co dobre szybko się kończy, dotyczy to także wakacji.
Rozpoczął  się Nowy Rok Szkolny. Uczniowie cieszą się, że znów spotkają się z kolegami ze szkolnej ławki. Są i tacy dla których zderzenie się z nową rzeczywistością bywa trudne. Znów trzeba będzie rano nastawić budzik, a po południu odrobić zadanie z matematyki czy języka polskiego.  I choć początki bywają trudne, szybko wskakujemy w nowy rytm dnia.

Na pocieszenie Związek Gmin Regionu Płockiego  ma dla Was drodzy uczniowie  Z A P R O S Z E N I E do udziału w kolejnej jesiennej edycji warsztatów zatytułowanych pn. „Tropiciele odpadów”, które są zaadresowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Miasta płocka.   

Warsztaty są elementem „Programu aktywnej edukacji”. Celem jednodniowych, plenerowych zajęć ekologicznych, jest przekonanie najmłodszych do prawidłowej segregacji odpadów jak i również poznanie problemu zaśmiecania otaczającego nas środowiska. Podczas trwania pieszych wędrówek po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych, dzieci i młodzież wraz z Przewodnikiem – Ekologiem delegowanym przez Związek Gmin Regiony Płockiego, biorą udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych.

 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W zajęciach mogą brać udział; dzieci z przedszkoli (z zastrzeżeniem, że najmłodszy uczestnik ma nie mniej niż 5 lat), szkół podstawowych i gimnazjów, których nazwiska znajdują się na liście uczestników. 

Podobnie jak w wiosennej edycji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów”, Związek Gmin Regionu Płockiego zapewnia transport uczestników, przewodnika – ekologa, natomiast placówka zapewni odpowiednią liczbę opiekunów wycieczki. Ponadto to placówka odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów.

Warsztaty będą odbywać się na 2 trasach edukacyjnych (trasa do wyboru przez placówkę oświatową) w godz. 9.00 – 15.00:

Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej).

Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona Szkoła) – powrót do placówki oświatowej). 

Po zakończeniu każdej trasy edukacyjnej, istnieje możliwość zorganizowania ogniska dla uczestników. Zapewnienie prowiantu na ognisko dla dzieci i młodzieży należy do danej placówki oświatowej.

Dzieci uczestniczące w warsztatach powinny posiadać turystyczny ubiór, odpowiednie obuwie oraz napoje i prowiant.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” może zostać przeprowadzona w  siedzibie zgłoszonej się placówki oświatowej. 

W związku z tym, że liczba dotowanych wycieczek jest ograniczona prosimy przedstawicieli szkół o telefoniczną rezerwację wyjazdów od 2 września pod numerem telefonu 24 366 04 24 w Dziale Projektów i Programów, o zakwalifikowaniu grup będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Informacja o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach, zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego: www.zgrp.pl  

Każda placówka biorąca udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” ma obowiązek przed wyjazdem przekazać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego następujące dokumenty:

  • deklarację udziału w warsztatach ekologicznych pn. „Tropiciele Odpadów” do pobrania – w terminie do 3 dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu,
  • kartę wycieczki do pobrania,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieci, młodzieży oraz opiekunów biorących udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” do pobrania,
  • obowiązek informacyjny dla uczestników warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” – Edycja wiosenna/jesienna 2019 r. w zawiązku z uczestnictwem w warsztatach „Tropiciele odpadów” do pobrania,
  • listę uczestników, 
  • polisę ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

W sprawach organizacyjnych szkolni koordynatorzy mogą kontaktować się z Biurem Związku Gmin Regionu Płockiego. Sprawę prowadzi Urszula Dąbkowska e-mail: u.dabkowska@zgrp.pl">, Edyta Kowalska e-mail: e.kowalska@zgrp.pl">, tel. 24 366-04-24