Podsumowanie edycji 2018 roku ,,Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”

Związek Gmin Regionu Płockiego w 2018 roku zakończył realizację kolejnej edycji warsztatów ekologicznych pn. ,,Tropiciele odpadów” prowadzonych w ramach ,,Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, skierowanych do dzieci i młodzieży z  przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie Miasta Płocka.

Zajęcia w sali dydaktycznej w Nadleśnictwie Łąck.

 

Od września do października 2018 r. zostało zorganizowanych 28 jednodniowych warsztatów plenerowych, odbywających się na  dwóch różnych trasach edukacyjnych, do Nadleśnictwa Łąck oraz do Rezerwatu przyrody Sikórz na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, do wyboru przez placówkę oświatową.

Pierwszym punktem każdego warsztatu była wizyta w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Płocku. Tam uczestnicy warsztatów poznali zasady właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ciekawie przekazaną wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów dostarczonych do instalacji oraz przeznaczenie wysortowanych surowców. Uczestnicy zobaczyli również na czym polega praca sokolnika na terenie Zakładu.

Wizyta w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach, Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Płocku.

 

 Wizyta w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Płocku.

 

Wizyta w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach należąca do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Płocku.

 

Kolejną istotną częścią warsztatów było zwiedzanie z  przewodnikiem – ekologiem wybranego przez placówkę obszaru. Podczas pieszych wędrówek po ścieżkach edukacyjnych uczestnicy mieli bezpośredni kontakt z naturą, poznali różnego rodzaju roślinność, zwierzynę i owady zamieszkujące te tereny.

 Spacer ścieżką dydaktyczną w Nadleśnictwie Łąck

 

Ostatnim punktem warsztatów były zabawy oraz doświadczenia chemiczne, dzięki którym usystematyzowano wiedzę dotyczącą segregowania odpadów, jak również kształtowano w uczestnikach odpowiedzialność za ich postępowanie wobec otaczającego środowiska.

Spacer ścieżką dydaktyczną w Nadleśnictwie Płock, w Rezerwacie Sikórz.

 

Wykonywanie doświadczeń ekologicznych przez uczestników warsztatów.

 

Wykonywanie doświadczeń ekologicznych przez uczestników warsztatów.

 

Wykonywanie doświadczeń ekologicznych przez uczestników warsztatów.

Po wspaniałej lekcji ekologii, warsztaty kończyły się wspólną zabawą oraz pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

 

Ognisko w Nadleśnictwie Łąck.

 

Ognisko w Nadleśnictwie Płock, w Rezerwacie Sikórz.

 

Z powodu dużego zainteresowania warsztatami ekologicznymi ,,Tropiciele odpadów”, w miesiącu listopad 2018 roku zostało zorganizowanych dodatkowo 12 warsztatów stacjonarnych, które odbywały się w placówkach oświatowych. Uczestnicy warsztatów poznali różnicę jaka jest pomiędzy ekologią a ochroną środowiska oraz prawidłowe zasady segregacji odpadów. Podczas zajęć z panią ekolog wykonywali doświadczenia chemiczne oraz eksperymenty. Dzieci i młodzież  bardzo chętnie uczestniczyły w grach i  zabawach ekologicznych, zyskując przy tym wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska.

Ognisko w Nadleśnictwie Łąck, zorganizowane w SSM ,, Zielona Szkoła ’’ w Sendeniu Małym.

 

Warsztaty stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół nr 1 w Płocku.

 

Warsztaty stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół nr 1 w Płocku.

 

Warsztaty stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku.

Z  tegorocznych warsztatów „Tropiciele odpadów” skorzystało ponad 900 uczestników, którzy wzięli udział łącznie w 40 warsztatach zorganizowanych dla dzieci i  młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Płocka.

Warsztaty z 2018 roku niezmiennie cieszyły się ogromną popularnością. Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych w następnej edycji naszych warsztatów w 2019 roku.