Komunikat 

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin, realizowany przez firmę EKO-MAZ Sp. z o. o., przypadający na dzień 12 listopada 2018 r., zostanie zrealizowany w dniu 13 listopada 2018 r.

Jednocześnie, informujemy, iż odbiór odpadów komunalnych z terenu pozostałych Gmin, realizowany przez Wykonawców w ramach podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przypadający na dzień: 12 listopada 2018 r., odbędzie się zgodnie z obowiązującymi harmonogramami na rok 2018.