Związek Gmin Regionu Płockiego pragnie zaprosić placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w jesiennej edycji „Programu aktywnej edukacji”. Podobnie jak w poprzedniej edycji, warsztaty ,,Tropiciele odpadów”, prowadzone będą we wrześniu i październiku jako jednodniowe, bezpłatne  zajęcia edukacji ekologicznej w terenie.

Warsztaty „Tropiciele odpadów” uczą prawidłowej segregacji odpadów, jak  również poruszają problem zaśmiecenia otaczającego nas środowiska. Podczas trwania pieszych wędrówek po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych, dzieci i młodzież wraz z przewodnikiem – ekologiem delegowanym przez Związek Gmin Regiony Płockiego, biorą udział w zajęciach edukacyjnych.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach będą przyjmowane pod numerem telefonu24 366 03 03 wew. 5 następnie 3. W związku z tym, że liczba wycieczek jest ograniczona, o zakwalifikowaniu grup będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

Każda placówka biorąca udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” ma obowiązek przed wyjazdem przekazać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego następujące dokumenty:

  • deklarację udziału w warsztatach ekologicznych pn. „Tropiciele Odpadów”,  pobierz
  • kartę wycieczki, pobierz
  • oświadczenia na wykorzystanie wizerunku dzieci, młodzieży oraz opiekunów biorących udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów”, pobierz
  • listę uczestników, 
  • polisę ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci i młodzież, których nazwiska znajdują się na liście uczestników. 

Związek Gmin Regionu Płockiego zapewnia transport uczestników, przewodnika – ekologa.  Placówka zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów wycieczki oraz odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów.

W edycji jesiennej warsztaty będą odbywać się na 2 trasach edukacyjnych (trasa do wyboru przez placówkę oświatową) w godz. 9.00 – 15.00 (wrzesień, październik 2017 roku):

Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole -  Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej).

Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona Szkoła) – powrót do placówki oświatowej). 

Po zakończeniu każdej trasy edukacyjnej, istnieje możliwość zorganizowania ogniska dla uczestników. Zapewnienie prowiantu na ognisko dla dzieci i młodzieży należy do danej placówki oświatowej.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” może ulec zmianie.

Dzieci uczestniczące w warsztatach powinny być wyposażone w: turystyczny ubiór, odpowiednie obuwie oraz prowiant i napoje.

W sprawach organizacyjnych szkolni koordynatorzy mogą kontaktować się z Biurem Związku Gmin Regionu Płockiego. Sprawę prowadzą: Andżelika Kaźmierczak tel. 24 366-03-03 wew. 5 następnie 3, e-mail: a.kazmierczak@zgrp.pl" title="Wyślij e-mail"> oraz Joanna Zawadzka, adres e-mail: j.zawadzka@zgrp.pl" title="Wyślij e-mail">

[Aktualizacja 1]

Informujemy, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach pn. "Tropiciele Odpadów".