Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w wiosennej edycji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów”, które odbędą się w maju i czerwcu br.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 24 366 03 00 wew. 6. W związku z tym, że ilość wycieczek jest ograniczona, o zakwalifikowaniu grup do udziału w warsztatach, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacja o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach, zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

Każda placówka biorąca udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” ma obowiązek przed wyjazdem przekazać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego następujące dokumenty:

  • deklarację udziału w warsztatach ekologicznych pn. „Tropiciele Odpadów”[PDF],
  • kartę wycieczki, [PDF],
  • oświadczenia na wykorzystanie wizerunku dzieci, młodzieży oraz opiekunów biorących udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” [PDF],
  • listę uczestników, 
  • polisę ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie dzieci i młodzież, których nazwiska znajdują się na liście uczestników. 

Podobnie jak w ubiegłorocznych edycjach warsztatów pn. „Tropiciele odpadów”, Związek Gmin Regionu Płockiego zapewnia transport uczestników, przewodnika – ekologa, natomiast placówka zapewni odpowiednią ilość opiekunów wycieczki oraz będzie odpowiadać za opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów.

Warsztaty pn. „Tropiciele odpadów” to bezpłatne, jednodniowe, plenerowe zajęcia ekologiczne, uczące prawidłowej segregacji odpadów jak i również poruszające problem zaśmiecenia otaczającego nas środowiska. Podczas trwania pieszych wędrówek po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych, dzieci i młodzież wraz z Przewodnikiem – Ekologiem delegowanym przez Związek Gmin Regiony Płockiego, biorą udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych.

Warsztaty będą odbywać się na 2 trasach edukacyjnych (trasa do wyboru przez placówkę oświatową) w godz. 9.00 – 15.00 (maj, czerwiec 2017 roku):

Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole – pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych na Podolszycach – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej).

Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych na Podolszycach – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona Szkoła) – powrót do placówki oświatowej). 

Po zakończeniu każdej trasy edukacyjnej, istnieje możliwość zorganizowania ogniska dla uczestników. Zapewnienie prowiantu na ognisko dla dzieci i młodzieży należy do danej placówki oświatowej.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych okres realizacji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” może ulec zmianie.

Dzieci uczestniczące w warsztatach powinny posiadać turystyczny ubiór, odpowiednie obuwie oraz napoje i prowiant.

W sprawach organizacyjnych szkolni koordynatorzy mogą kontaktować się z Biurem Związku Gmin Regionu Płockiego. Sprawę prowadzi Andżelika Kaźmierczak tel. 24 366-03-00 wew. 6, e-mail: a.kazmierczak@zgrp.pl" title="Wyślij e-mail">"> oraz Joanna Zawadzka, adres e-mail: j.zawadzka@zgrp.pl">

[Aktualizacja 1]

Informujemy, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach pn. "Tropiciele Odpadów".