TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMIN: WYSZOGRÓD, GOSTYNIN, PACYNA, BIELSK

Związek Gmin Regionu Płockiego od marca 2016 pełnił funkcję wsparcia organizacyjnego dla realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna Bielsk”. Realizacja  projektu zakończyła się w kwietniu 2017 roku. Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin województwa mazowieckiego. W ramach realizacji projektu termomodernizacji zostało poddanych pięć budynków:

 • Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie,
 • Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,
 • Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie (Gmina Bielsk),
 • Zespół Szkoły Podstawowej iGimnazjum w Białotarsku (Gmina Gostynin),
 • Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach.

W ramach wykonanych prac budowlanych wykonano docieplenia ścian
i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji
c.o. i c.w.u., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz przeprowadzono modernizację źródeł ciepła.

Głównym celem projektu, który został osiągnięty, była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
o przeznaczeniu administracyjnym oraz oświatowym poprzez kompleksową modernizację w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem oraz elektrycznością (oświetleniem), a także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego jakim jest ograniczenie emisji CO2.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano trzy konferencje, celem których było przedstawienie etapów realizacji przedsięwzięcia -  a podczas ostatniej z nich - podsumowanie oraz zaprezentowanie galerii budynków, które  termomodernizowano w ramach prowadzonych prac.  Podczas konferencji  zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 • Założenia i cele projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej naterenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – Lilla Lesiak Prezes European Institute of Environmental Energy Poland
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. – Krzysztof Bień Herman Education
 • Audyt efektywności ekologicznej - klucz do optymalnej termomodernizacji budynków – Piotr Sadowski CODEX
 • Finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych przez JST – Danuta Paczyńska Columbus Energy
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej a termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –
  Pani Katarzyna Jakubowska- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  I Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku
 • Ważne aspekty inwentaryzacji przyrodniczej – Piotr Adamiak ZOOKEEPER
 • Energetyka fotowoltaiczna – Piotr Podsiadło ALUMAST S.A.

Moderatorem konferencji był Pan mecenas Krzysztof Lewandowski.
 

Galeria zdjęć obrazujących efekty prac zrealizowanych w ramach projektu:

Gmina Bielsk -  Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie

Gmina Gostynin  - Zespół szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Białotarsku

Gmina Pacyna - Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach

Gmina i Miasto Wyszogród - Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród