Ogłoszenie zamieszczone na prośbę Europejskiej Grupy Doradczej.
 

Europejska Grupa Doradcza zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych, finansowanych ze środków UE  szkoleniach w zakresie Zarządzania w Płocku!

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących, bezrobotnych , uczących się i niepełnosprawnych  z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego z wykształceniem min. średnim.

Tematy szkoleń do wyboru:

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności + Zarządzanie Czasem

Zarządzanie zmianą + Zarządzanie Czasem

Zarządzanie środowiskowe + Zarządzanie Czasem

Zajęcia odbywają się w godzinach 8-17, łącznie jest to  5 dni szkolenia.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu Zarządzanie bezpieczeństwem żywności/zmianą/środowiskowe, a następnie w Zarządzaniu czasem.

Zapewniamy:

- bezpłatne uczestnictwo,
- przerwę kawową i obiadową,

- materiały szkoleniowe
- certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej

- zwrot kosztu dojazdu dla osób spoza miejsca szkolenia.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy przesłać scanem na emaila: mblaszczyk@eurogrupa.com.pl"> ,a oryginały wysłać na adres:

Europejska Grupa Doradcza
ul. Serbinowska 1a
62-800 Kalisz

  • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu ( PLIK PDF)
  • Ankieta motywacyjna ( PLIK PDF)

Dodatkowo należy przesłać scanem:

  • Zaświadczenia z PUP w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych.
  • Orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dostępne na stronie pod adresem: http://eurogrupa.pl/szkolenia-ue/mazowsze/certyfikowane-szkolenia-dla-mazowszan

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 696 881 025 lub emailowy .