Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do udziału w konkursie pn.”Pokaż jak segregujesz”, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konkursu jest:

– promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,

– wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania,

– uświadomienie skutków działań człowieka na stan środowiska naturalnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Związku Gmin Regionu Płockiego fotoreportaż (3 do 6 zdjęć) obrazujący sposób prowadzenia segregacji odpadów na terenie gospodarstw domowych.  Do wygrania: rower turystyczny i tablet multimedialny.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres e-mail: konkurs@zgrp.pl"> lub pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock z dopiskiem konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” w następujących terminach:
 

Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku oraz poszczególnych gmin jako podręcznik dobrych praktyk w segregowaniu odpadów.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas imprez gminnych, na których Związek w okresie od maja do września 2017 roku będzie gościł z Mobilnym Stoiskiem Informacyjno-Edukacyjnym w następujących terminach:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu
Regulamin

 

 

Konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” dofinansowano przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie www.wfosigw.pl