MOBILNE STOISKO

INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 2016 r.

Związek Gmin Regionu Płockiego w okresie od 4 czerwca do 11 września 2016 roku uczestniczył w 13 plenerowych imprezach gminnych poprzez organizację „Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego”. Dzięki uczestnictwu podczas imprez w poszczególnych gminach, Związek Gmin Regionu Płockiego mógł przekazać mieszkańcom lokalnych społeczności informacje  na temat obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Obecność Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego miała miejsce na terenie gmin: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród.

Przygotowane przez pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego  „Mobilne Stoisko Informacyjno-Edukacyjne”  witało mieszkańców profesjonalną, miłą i uśmiechniętą obsługą. Mieszkańcy mogli między innymi złożyć pierwszą deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji oraz uzyskać wszelkie informacje na temat systemu gospodarowania odpadami. Stoisko zostało w pełni przystosowane do obsługi interesantów – wyposażone było między innymi w laptopa z podłączonym mobilnym Internetem oraz drukarkę.

W ramach Mobilnego Stanowiska Informacyjno-Edukacyjnego zorganizowano:

  • Zbiórkę baterii oraz plastikowych nakrętek w zamian za sadzonki roślin ozdobnych
  • Obsługę klienta
  • „Konkurs Wiedzy-Segreguj Odpady”
  • Warsztaty plastyczne dla dziec

ZBIÓRKA BATERII ORAZ PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK:

Każdy mieszkaniec gminy, który przekazał 0,5 kg baterii  i/lub minimum 200 g plastikowych nakrętek otrzymał 1 sadzonkę rośliny ozdobnej tj.: tuja szmaragd, tuja danika, jałowiec żółty, świerk conica, jodła pospolita, świerk pospolity, trzmielina gold, pięciornik, tuja kulista, Krzewuszka Victoria. Odebranie sadzonki było potwierdzone podpisem mieszkańca na protokole.

Do stoiska po odbiór sadzonek ustawiały się nawet kilkunastometrowe kolejki! Podczas 13 imprez plenerowych dzięki zaangażowaniu pracowników ZGRP oraz mieszkańców poszczególnych gmin łącznie zebrano:

-  1 149,76 kg baterii

- 814,67 kg nakrętek plastikowych

Największą inicjatywą przekazania zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek w zamian za sadzonki roślin ozdobnych wykazali się mieszkańcy gmin: Gostynin (277,85 kg baterii oraz 118,00 kg plastikowych nakrętek), Brudzeń Duży (233,50 kg baterii oraz 165,38 kg plastikowych nakrętek), Stara Biała (151,19 kg baterii oraz 161,20 kg plastikowych nakrętek).

Dzięki tej ekologicznej i tym samym szlachetnej inicjatywie do rąk mieszkańców 13 Gmin/Miast będących członkami ZGRP tj.: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Słupno, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Wyszogród, Gmina Bielsk, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Staroźreby, Gmina Stara Biała, Gmina Łąck, Gmina Gostynin trafiło 3890 sztuk sadzonek roślin ozdobnych.

Tabela poniżej przedstawia ilość zebranych baterii oraz plastikowych nakrętek w poszczególnych gminach:

L.P. Nazwa gminy Ilość baterii (kg) Ilość plastikowych nakrętek (kg)

1.

Gąbin 26,00 33,74

2.

Słupno 41,54 32,32

3.

Drobin 53,79 27,57

4.

Wyszogród 23,42 5,00

5.

Bielsk 42,75 43,36

6.

Czerwińska nad Wisłą 24,12 48,31

7.

Brudzeń Duży 233,50 165,38

8.

Pacyna 48,45 34,09

9.

Szczawin Kościelny 86,30 49,30

10.

Staroźreby 38,70 12,40

11.

Stara Biała 151,19 161,20

12.

Łąck 102,15 84,00

13.

Gostynin 277,85 118,00

Odbiorcą surowców wtórnych, w postaci baterii oraz plastikowych nakrętek, była firma „RSC-Recycling Service Center Paweł Szewczyk”

W zamian za przekazane baterie oraz plastikowe nakrętki Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał od w/w firmy artykuły szkolne, które później zostaną wykorzystane w ramach konkursu na hasło promujące segregację odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, który odbędzie w grudniu 2016 r.

 

OBSŁUGA KLIENTA:

Dzięki obecności Mobilnego Stoiska Informacyjno–Edukacyjnego na imprezach plenerowych mieszkańcy poszczególnych gmin mogli między innymi:

- złożyć pierwszą deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

-sprawdzić swoje płatności,

-pobrać worki do segregacji

-uzyskać wszelkie informacje na temat systemu gospodarowania odpadami.

Stoisko zostało w pełni przystosowane do obsługi interesantów – wyposażone było między innymi w laptopa z podłączonym mobilnym Internetem oraz drukarkę.

·        „KONKURS WIEDZY – SEGREGUJ ODPADY”

Jednym z cieszących się największym zainteresowaniem działań Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego był „KONKURS WIEDZY – SEGREGUJ ODPADY”.

Regulamin konkursu kształtował się następująco:

1. „Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

2. Konkurs odbywa się w trzech etapach:

ETAP I – kwalifikacja uczestników:

- zakwalifikowany będzie każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącą nieruchomości położonej na terenie Gminy/Miasta, zadeklarował selektywny sposób oddawania odpadów, w roku poprzedzającym losowanie nie zalegał z uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami oraz systematycznie segregował odpady (wyłączeniu podlegają pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Urzędu Gminy/Miasta, a także pozostałe osoby ujęte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/w pracowników).

ETAP II – losowanie:

- wylosowane zostaną dwa losy przez osobę z publiczności,

- po wylosowaniu członek komisji odczyta dane wylosowanych osób: imię i nazwisko oraz miejscowość,

- wylosowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub osobiście o możliwości wzięcia udziału w III etapie konkursu,

- kandydat zgłosi się do stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego i przedstawi pracownikom ZGRP dowód tożsamości w celu potwierdzenia danych,

- prawo do wzięcia udziału w III etapie konkursu wygasa w przypadku gdy:

· kandydat nie będzie obecny na imprezie i mimo powiadomienia nie zgłosi się do stoiska ZGRP do godziny …w dniu imprezy,

· kandydat nie wyrazi zgody na udział w III etapie konkursu,

· kandydat nie przedstawi dowodu tożsamości w celu potwierdzenia danych,

· będą miały miejsce inne obiektywne okoliczności (np. nietrzeźwość kandydata) uniemożliwiające udział kandydata w III etapie

ETAP III – sprawdzian wiedzy na temat segregacji odpadów:

- kandydat odpowie na pytanie dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi przez kandydata,

3. Konkurs odbędzie się w dniu … podczas imprezy „…” o godzinie …

4. Celem konkursu jest promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy, poprzez ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów komunalnych oraz odzyskiwania surowców wtórnych.

5. Nagrodzone zostaną dwa miejsca. Nagrody (w postaci roweru oraz tabletu multimedialnego) nie podlegają zamianie na inną  nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość pieniężną. Fundatorem nagród jest Wójt/Burmistrz Gminy/Miasta oraz Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać komisja konkursowa w składzie:

- Pracownik ZGRP,

- Pracownik ZGRP,

7. Nagrody zostaną wręczone przez fundatorów o godz. …

8. Odebranie nagród będzie potwierdzone podpisem mieszkańców na oświadczeniach”

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI

Podczas Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców lokalnych społeczności. Pracownicy Związku Gmin Regionu Płockiego przygotowali dla dzieci warsztaty plastyczne dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz segregacji odpadów. W plastyczny klimat wprowadzały kolorowe balony, malowanki, wyklejanki, różnego rodzaju farby, kredki i pisaki. Na zaspokojenie podniebień i oczekiwań najmłodszych czekały cukierki i lizaki. Imprezy gminne odbywały się w miłej, rodzinnej atmosferze, której dowodem były liczne uśmiechy na twarzach najmłodszych. Prace wykonane przez młodych artystów w czasie warsztatów plastycznych, można  podziwiać na wystawie w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku.

Uczestnictwo ZGRP w imprezach poszczególnych gmin stanowiło wspaniałą okazję nie tylko do miłego i aktywnego wypoczynku, ale również do przybliżenia społeczności lokalnej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego.