logo

W ramach realizacji zadania z terenu 13 gmin usunięto i unieszkodliwiono odpady azbestowo-cementowe  o następujących masach:

Gmina Brudzeń Duży -  120,592 Mg

Gmina Bulkowo -73,312 Mg

Miasto i Gmina Drobin - 114,629 Mg

Miasto i Gmina Gąbin - 49,461 Mg

Gmina Gostynin - 65,648 Mg

Gmina Łąck - 42,626 Mg

Gmina Nowy Duninów - 16,848 Mg

Gmina Pacyna - 65,305 Mg

Miasto Płock- 27,556 Mg

Gmina Słupno - 61,809 Mg

Gmina Stara Biała - 88,862 Mg

Gmina Staroźreby - 33,902 Mg

Gmina i Miasto Wyszogród - 37,047 Mg

Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 797,597 Mg odpadów azbestowo-cementowych.