Związek Gmin Regionu Płockiego w okresie od 26 kwietnia do 22 grudnia 2015 roku uczestniczył w 13 imprezach gminnych poprzez organizację „Mobilnego Stoiska Edukacyjnego”. Uczestnictwo ZGRP w uroczystościach w poszczególnych gminach związane było z przejęciem obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zatem odbyło się na terenie gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród oraz gościnnie dwóch imprezach o zasięgu powiatowym w gminie Słubice i Bodzanów

Na stoisku promocyjnym zorganizowanym przez pracowników ZGRP na mieszkańców czekała profesjonalna obsługa w zakresie przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto mieszkańcy mogli złożyć pierwszą deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji oraz uzyskać wszelkie informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami.

Nie zabrakło również aktywnej edukacji dla najmłodszych mieszkańców poszczególnych gmin. Trenerzy ZGRP przygotowali dla dzieci zabawy i konkursy tematyczne dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz segregacji odpadów komunalnych. Najciekawsze prace plastyczne wykonane przez młodych artystów można podziwiać w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego przy ulicy Zglenickiego 42 w Płocku.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się akcja zbiórki baterii „sadzonka za baterie”. Osoby, które przyniosły co najmniej 0,5 kg zużytych baterii otrzymały sadzonkę różnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych.

 

Zakup części roślin był dofinansowany przez

Fundację Grupy PERN „P Z Y J A Ź Ń”

w postaci darowizny w kwocie 12 tysięcy złotych.

 

 

 

Wiele emocji budziła zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży będących pod opieką Fundacji „Portal FM – Pomagamy Dzieciom”. Dzięki zebranym i przekazanym nakrętkom mogła ona kontynuować swe działania m.in. w zakresie działań ekologicznych.

W roku 2015 po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs EKO – Mieszkaniec, w którym nagrodą były sadzonki poziomek. Wszyscy mieszkańcy po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na dostosowane do wieku pytanie z wiedzy ekologicznej i dotyczącej m.in. sposobu segregacji odpadów komunalnych otrzymywali sadzonkę poziomki. Wiedzę swoją sprawdzały głównie dzieci, ale za ich namową równie chętnie rodzice i dziadkowie. Konkurs budził wiele pozytywnych emocji.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia, w ramach MSE, był „Konkurs wiedzy – segreguj odpady” organizowany wśród mieszkańców poszczególnych gmin. Konkurs składał się z dwóch etapów ujętych w Regulaminie Konkursu. Wśród mieszkańców poszczególnych gmin, którzy systematycznie segregowali odpady i regularnie dokonywali opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi losowany był laureat, który stawał się właścicielem telewizora 32’’ po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące segregacji odpadów komunalnych.

 

W ramach funkcjonowania Mobilnego Stoiska Edukacyjnego w poszczególnych gminach zebraliśmy około 2 859 kg zużytych baterii oraz 862 kg plastikowych nakrętek.

 

W działaniach Mobilnego Stoiska Edukacyjnego wzięło udział ogółem około 30 tyś. mieszkańców 15 gmin.

tabela