Informujemy , że w miesiącu październiku Związek Gmin Regionu Płockiego zakończył realizację „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów na terenie działań Związku Gmin Regionu Płockiego” przewidzianego na rok 2015. 

Z tegorocznych warsztatów „Tropiciele odpadów” skorzystało około tysiąca dzieci i młodzieży z 41 placówek z terenu Miasta Płocka.

Uczestnicy zdobyli rzetelną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz uczyli się prawidłowej segregacji odpadów. Piesze wycieczki po rezerwatach, oprócz waloru estetycznego,  w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie postaw proekologicznych oraz  nauczyły odpowiedzialności za  postępowanie  wobec otaczającego środowiska.  Dzieci i młodzież  bardzo chętnie uczestniczyły w grach i zabawach ekologicznych orgaznizowanych przez przewodnika, zyskując przy tym wiedzę i  umiejętności związane z ekologią .

 

Warsztaty niezmiennie cieszyły się ogromną popularnością. Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych w następnej edycji w 2016r.